تیرآهن

تیرآهن   همانطور که می بینید امروزه درساخت تمامی پروژه ها و ساختمان ها ازتیرآهن استفاده می شود تیرآهن ها ساختارپایه بنا و سازه را تشکیل می دهند که برای تحمل فشار وارده  دیوارها و سقف ها در ساختمان طراحی شده اند. همانطور که میدانید تیرآهن در کنار میلگرد ، پروفیل و نبشی از مهمترین و …

تیرآهن ادامه »